Røntgen

Vi har flere ulike typer røntgen tilgjengelig for best mulig behandling…

Et av de viktigste redskapene våre er røntgenbilder. Med disse kan man finne skader på tenner, bein eller vev som kan være vanskelig å oppdage ellers

Røntgenbilder tas ved å sende røntgenstråler gjennom et ønsket området, f.eks munnen, for deretter å kunne se hva som er på innsiden, som tenner og tannrøtter.

Bildene registreres i en røntgenplate og sendes deretter elektronisk til en maskin for videre vurdering. Røntgenbilder brukes som et supplement for å få et bedre inntrykk av tannstatus, samt å oppdage hull i tennene eller betennelse i tannrøtter.

Strålingen fra 2 røntgenbilder, som er det vanligste ved en standard tannlegeundersøkelse, tilsvarer samme stråledose som en kort flytur.