Proteser

Vi hjelper til med alle typer proteser (gebiss)…

Helproteser lager vi i de tilfellene alle tennene er borte. Delproteser lager vi dersom du har få tenner igjen.

Dersom man mangler flere eller alle tennene kan man erstatte disse med en protese (tanngebiss). Protesen sitter ikke fast og må tas av for rengjøring. Vi kan lage alle typer tannproteser.

Mangler man bare noen tenner vil man kunne lage en delprotese (stålprotese) med ulike spesialfester (klammerfester) som sitter stabilt på gjenværende tenner, så man kan fylle inn de tennene som mangler i mellom.

Ved tap av alle tenner i over- og/eller underkjeven kan det lages en heldekkende protese. Denne vil støtte seg på tannkjøttet og utgjøre et godt substitutt for tanntapet.

Fra 2014 ble det innvilget statlig støtte av implantatforankret dekkprotese i underkjeven, da disse kan være vanskelig å holde stabil ved manglende bennivå. Konsultasjon hos oss vil avgjøre om pasienten tilfredsstiller krav for behandling og refusjon.

Innsetning av implantater (titanskruer) gjøres deretter i Tromsø eller Bod, mens vår tannlege Ulf Persson kan gjøre toppkonstruksjonen (selve tannprotesen). All videre oppfølging vil foregå hos oss.